Temperaturni indikatori

Temperaturni indikatori

_

REATEC ® temperaturni indikatori služe kao:

  • Signali za nepropisno korišćenje
  • Monitori trenja
  • Oznaka da je potreban servis
  • Monitori pregrevanja
  • Kontrolori kvaliteta
  • Kontrolori za istraživanje
  • Limiteri garancije

REATEC ® temperaturni indikatori mere temperature u opsegu od 37.8 ° C i 264 ° C. Lepe se na čistu površinu, posle uklanjanja zaštitne folije sa leđa. Ako temperatura dostigne određenu oznaku, ista će pokazati nepovratnu promenu boje u crno.
Nekoliko temperaturnih mernih tačaka se kombinuju na svakoj traci. Kombinacije pokrivaju opseg od cca. 60 ° C, 40 ° C ili 20 ° C u 10 nivoa montaže.
Tolerancija: ± l % od naznačene temperature. ( Zagrevanje 2 ° C / min ) .
Vreme reakcije je oko 1 – 3 sekunde.

REATEC ® temperaturni indikatori su važna alternativa termometrima. Oni se mogu primenjivati tamo gde termometar ne može zbog veličine, krutosti, osetljivost na šok ili iz drugih razloga. Jednostavni su za korišćenje, čak i na nepristupačnim mestima. Držite ih na suvom i hladnom.
Standardne REATEC ® temperaturne indikatore treba koristiti samo u suvim uslovima, bez ulja, masti, vode, deterdženata itd.
Tokom dugog perioda blizu temperature naznačeno,element može posiveti.
Za stalne kontrole, trake treba menjati s vremena na vreme.

Aditiv za strukturu

Aditiv za boje u prahu

_

Nešto potpuno novo na našem tržištu! Aditiv za strukturu za boje u prahu za plastifikaciju metala, proizvođača AKZO NOBEL! Napravite od bilo koje glatke boje strukturnu jednostavnim mešanjem ovog aditiva sa bojom u prahu za plastifikaciju metala.

Na 1 kg boje u prahu za plastifikaciju metala proizvođača AKZO NOBEL je potrebno dodati 10 gr ovog aditiva i dobro promešati radi postizanja efekta strukture narandžine kore. Važi za sve glatke boje u prahu za plastifikaciju metala (epoksi-poliester i poliester).

Jedno pakovanje od 250 gr je dovoljno za jednu našu standardnu kutiju boje u prahu za plastifikaciju metala od 25 kg.

Napomena: Prodaje se samo na pakovanje (250 gr).

Reparatori za boje u prahu

Reparatori za boje u prahu

_

Novo u našoj ponudi. Do oštećenja ofarbanih predmeta, profila ili elemenata neke konstrukcije dolazi na razne načine. Najčešće se oštećenja javljaju kod transporta, montaže ili samog korišćenja. Tu nastaje problem svih onih koji farbaju sa bojama u prahu, ali i daljh korisnika njihovih usluga. Sada je tim mukama došao kraj. U našoj ponudi imamo reparatore firme Duthoo za boje u prahu u sjaju, dubokom matu i teksturi. Bočica za popravku boje u prahu sadrži bezbojno vezivo u koje se dodaje boja u prahu koja vam treba za popravku. Jedna bočica (12ml) se sastoji od četkice za nanošenje boje i menzure za boju u prahu.. Za detaljnu pripremu boje u prahu pogledati video u nastavku teksta.