Ostala ponuda

Temperaturni indikatori

Temperaturni indikatori

_

REATEC ® temperaturni indikatori služe kao:

  • Signali za nepropisno korišćenje
  • Monitori trenja
  • Oznaka da je potreban servis
  • Monitori pregrevanja
  • Kontrolori kvaliteta
  • Kontrolori za istraživanje
  • Limiteri garancije

REATEC ® temperaturni indikatori mere temperature u opsegu od 37.8 ° C i 264 ° C. Lepe se na čistu površinu, posle uklanjanja zaštitne folije sa leđa. Ako temperatura dostigne određenu oznaku, ista će pokazati nepovratnu promenu boje u crno.
Nekoliko temperaturnih mernih tačaka se kombinuju na svakoj traci. Kombinacije pokrivaju opseg od cca. 60 ° C, 40 ° C ili 20 ° C u 10 nivoa montaže.
Tolerancija: ± l % od naznačene temperature. ( Zagrevanje 2 ° C / min ) .
Vreme reakcije je oko 1 – 3 sekunde.

REATEC ® temperaturni indikatori su važna alternativa termometrima. Oni se mogu primenjivati tamo gde termometar ne može zbog veličine, krutosti, osetljivost na šok ili iz drugih razloga. Jednostavni su za korišćenje, čak i na nepristupačnim mestima. Držite ih na suvom i hladnom.
Standardne REATEC ® temperaturne indikatore treba koristiti samo u suvim uslovima, bez ulja, masti, vode, deterdženata itd.
Tokom dugog perioda blizu temperature naznačeno,element može posiveti.
Za stalne kontrole, trake treba menjati s vremena na vreme.

Aditiv za strukturu

Aditiv za strukturu

_

Nešto potpuno novo na našem tržištu! Aditiv za strukturu za boje u prahu za plastifikaciju metala, proizvođača AKZO NOBEL! Napravite od bilo koje glatke boje strukturnu jednostavnim mešanjem ovog aditiva sa bojom u prahu za plastifikaciju metala.

Na 1 kg boje u prahu za plastifikaciju metala proizvođača AKZO NOBEL je potrebno dodati 10 gr ovog aditiva i dobro promešati radi postizanja efekta strukture narandžine kore. Važi za sve glatke boje u prahu za plastifikaciju metala (epoksi-poliester i poliester).

Jedno pakovanje od 250 gr je dovoljno za jednu našu standardnu kutiju boje u prahu za plastifikaciju metala od 25 kg.

Napomena: Prodaje se samo na pakovanje (250 gr).